Wie zijn wij

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Ondanks al onze inspanningen kan het gebeuren dat u problemen ondervindt in de dagelijkse praktijk. Als het niet loopt zoals u verwacht, horen wij dit graag om zaken te veranderen. Wij zien een klacht als een (gratis) kans op verbetering van onze zorg en dienstverlening. Klachten worden volgens de klachtenregeling behandeld.

Indienen klacht bij Zorggroep ENA

In deze klachtenprocedure leest u meer over onze klachtenregeling en hoe u uw klacht indient bij zorggroep ENA.

De werkwijze is als volgt: Als u een klacht heeft, meldt u dit bij een medewerker. De medewerker zal zijn uiterste best doen om met u tot een passende oplossing te komen. Als hij of zij er met u niet uitkomt, wordt de teamleider ingeschakeld om met u een oplossing te vinden. Zo nodig en/of indien u dat wenst, kan de manager of de bestuurder worden betrokken bij het oplossen van uw klacht.

U kunt ook een beroep doen op onze onafhankelijke vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon van Zorggroep ENA is Ali Kapteijn. Zij is bereikbaar onder telefoonnummer 0342-413983. Indien u geen gehoor krijgt kunt u een boodschap inspreken en dan belt zij zo spoedig mogelijk terug. Klachtenregeling Zorggroep Ena

Cliëntenvertrouwenspersoon wet Zorg en Dwang
Voor vragen en klachten die voorkomen bij de uitvoering van de wet Zorg en Dwang beschikken we over een cliëntvertrouwenspersoon. Deze persoon is onafhankelijkheid en niet in dienst bij Zorggroep ENA.
Voor Zorggroep ENA is Sabrina Scalzotto aangewezen als de cliëntenvertrouwenspersoon binnen de Wet Zorg en Dwang. Zij is werkzaam bij Adviespunt Zorgbelang. Bij haar kunt u terecht met vragen of klachten over onvrijwillige zorg: als er sprake is van iets wat u moet maar niet wilt, of wilt maar niet mag. Alles wat u haar vertelt is vertrouwelijk en ter ondersteuning aan u.

Sabrina Scalzotto is bereikbaar van dinsdag t/m donderdag op 06–30456893 of via de e-mail: sabrinascalzotto@zorgbelangcvp.nl

Externe klachtenregelingen

Als u er niet in slaagt binnen zorggroep ENA tot een goede oplossing te komen, kunt u zich wenden tot de onderstaande externe commissie. Deze is erop gericht te bemiddelen tussen partijen:

Klachtenregeling Participantenoverleg regio Arnhem
Deze klachtenregeling is van toepassing op de zorg- en dienstverlening voor cliënten van zorgaanbieders, die zijn aangesloten bij het Participantenoverleg regio Arnhem. Zorggroep ENA heeft zich hierbij aangesloten. Cliënten kunnen hun klacht voorleggen voor externe behandeling door de klachtencommissie. Uw klacht kunt u schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie: Antwoordnummer 7502, 6994 ZX, DE STEEG of per e-mail: klachtencommissieregioarnhem@gmail.com Vragen over de indiening van de klacht kunt u schriftelijk stellen via bovenstaand adres of mondeling via telefoonnummer 06-16 28 17 65

Geschillencommissie

Komen we er samen, ook na bemiddeling niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg.