Wie zijn wij

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Ondanks al onze inspanningen kan het gebeuren dat u problemen ondervindt in de dagelijkse praktijk. Als het niet loopt zoals u verwacht, horen wij dit graag om zaken te veranderen. Wij zien een klacht als een (gratis) kans op verbetering van onze zorg en dienstverlening. Klachten worden volgens de klachtenregeling behandeld.

Indienen klacht bij Zorggroep ENA

In deze klachtenprocedure leest u meer over onze klachtenregeling en hoe u uw klacht indient bij Zorggroep ENA.

De werkwijze is als volgt:

  • Als u een klacht heeft, meldt u dit bij een medewerker. De medewerker zal zijn uiterste best doen om met u tot een passende oplossing te komen.
  • Als hij of zij er met u niet uitkomt, wordt de teamleider ingeschakeld om met u een oplossing te vinden.
  • U kunt ook een beroep doen op onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris van Zorggroep ENA is Ali Kapteijn. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0342-413983. Indien u geen gehoor krijgt kunt u een boodschap inspreken en dan belt zij zo spoedig mogelijk terug.
  • Komt u er ook dan niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de raad van bestuur: Tamara de Kroon
  • Indien een klacht, na behandeling conform deze regeling, niet naar tevredenheid van de klager is opgelost en de klager daarin niet berust, is sprake van een geschil. 
  • De klager kan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie.

Lees hier de gehele Klachtenregeling van Zorggroep ENA

Cliëntenvertrouwenspersoon wet Zorg en Dwang

Voor vragen en klachten die voorkomen bij de uitvoering van de wet Zorg en Dwang beschikken we over een cliëntvertrouwenspersoon. Deze persoon is onafhankelijk en niet in dienst bij Zorggroep ENA.
Voor Zorggroep ENA is Sabrina Scalzotto aangewezen als de cliëntenvertrouwenspersoon binnen de Wet Zorg en Dwang. Zij is werkzaam bij Adviespunt Zorgbelang. Bij haar kunt u terecht met vragen of klachten over onvrijwillige zorg: als er sprake is van iets wat u moet maar niet wilt, of wilt maar niet mag. Alles wat u haar vertelt is vertrouwelijk en ter ondersteuning aan u.

Sabrina Scalzotto is bereikbaar van dinsdag t/m donderdag op 06–30456893 of via de e-mail: sabrinascalzotto@zorgbelangcvp.nl