Wie zijn wij

Vrienden van Ruimzicht

Algemene Informatie:

Naam: Stichting Vrienden van Woon- en Zorgcentrum “Ruimzicht”
Fiscaal nummer: 8019.21.958
Bankrekeningnummer: NL97 RABO 0305 5880 79
Secretariaat:
(tijdelijk) Livingstonestraat 50
3772 KK Barneveld

Bestuurssamenstelling en namen leden:

E. Sobel, voorzitter
Vacature, secretaris
N. Lenten, penningmeester
J. van den Wildenberg, lid

Beleidsplan:

Het beleid is gericht op het leveren van extra’s ten behoeve van de bewoners en zorgafnemers van Ruimzicht, daartoe in staat gesteld door ontvangen giften en donaties.

Beloningsbeleid:

Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Doelstelling:

Het bevorderen van de bloei van verpleeghuis Ruimzicht te Barneveld, bij te dragen aan de intra- en extramurale zorg van de afnemers van het huis en daartoe financiële en/of andere middelen aan te wenden.
Inkomsten bestaan uit ontvangen giften en donaties en rente van de spaarrekening. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Verslag activiteiten

Door de coronabeperkingen zijn in 2021 enkele voorgenomen activiteiten vervallen. Tijdens de kerstdagen zijn traktaties voor bewoners en verzorgenden verstrekt.

Financiële verantwoording

Klik hier voor de verkorte jaarrekening 2021.