Wie zijn wij

Vrienden van Nieuw Avondrust

Algemene Informatie:
Naam: Stichting Vrienden van Nieuw Avondrust
Fiscaalnummer: 8139.54.848
Stichting Vrienden van Nieuw Avondrust heeft de ANBI-status.
Bankrekeningnummer: NL91 RABO 0367 9000 17

Secretariaat:
Lange Zuiderweg 30
3781 PL Voorthuizen
Email: vriendenvanavondrust@gmail.com

Bestuurssamenstelling en namen leden:
Voorzitter: J.A. Roos
Penningmeester: W Schuit
Secretaris: G. Catsburg
Alg. Lid: A.D. Vonhof

Beleidsplan:
Het beleid is gericht op het leveren van extra’s ten behoeve van de bewoners en zorg afnemers van “Nieuw Avondrust”, daartoe in staat gesteld door ontvangen giften en donaties.

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning

Doelstelling:
Het bevorderen van de bloei van het woon- en zorgcentrum Nieuw Avondrust te Voorthuizen, bij te dragen aan de intra- en extramurale zorg van de afnemers van dat centrum en daartoe financiële en/of andere middelen aan te wenden. Inkomsten bestaan uit ontvangen giften en donaties en rente van de spaarrekening. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Verslag activiteiten 2019

Verslag activiteiten 2018