Wie zijn wij

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur en de besturing van de organisatie en hoe de instelling haar doelstelling realiseert. Onder de toezichttaken van de raad van toezicht vallen goedkeuring op bepaalde trajecten en het financiële reilen en zeilen van de organisatie. Daarnaast houdt de raad zich bezig met advisering en ondersteuning van de dagelijkse leiding. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor strategie, beleid en uitvoering en is eindverantwoordelijk voor de organisatie. De raad van toezicht is werkgever van de bestuurder. Klik hier voor de volledige visie op het toezicht door de raad van toezicht. 

De raad van toezicht bestaat uit 5 personen met verschillende aandachtsgebieden, onder meer kwaliteit van zorg, juridische zalen, HR, financiën, vastgoed, IT en communicatie. Een van de leden is bindend voorgedragen door de cliëntenraad.

De raad van toezicht vergadert minimaal 5 keer per jaar in aanwezigheid van de bestuurder.

De zittingsduur van de leden van de raad van toezicht is 4 jaar met mogelijkheid om dit één keer te verlengen. Een uitgebreide toelichting op de rol en taken van de raad van toezicht staat beschreven in de statuten van Zorggroep ENA.

De leden van de raad van toezicht (RvT):

Cees Hendriks (voorzitter)
“Sinds 2018 ben ik lid van de RvT van Zorggroep ENA, per 1 januari 2023 voorzitter. Naast die algemene rol zijn mijn specifieke aandachtsgebieden financiën en werkgeverschap. Daarbij zoek ik de verbinding tussen mensen door onder andere transparant te handelen en gebruik te maken van het gezonde boerenverstand. Na een lange loopbaan in de financiële wereld ben ik nu interim-predikant in de Protestantse Kerk.”

Karen Kolenbrander (vicevoorzitter)
“Sinds 2021 maak ik deel uit van de RvT van Zorggroep ENA. Mijn aandachtsveld is kwaliteit van zorg, mij op het lijf geschreven gezien mijn vroegere ervaring als inspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, onafhankelijk onderzoeker van zorgcalamiteiten en manager Kwaliteit en Veiligheid. Doel blijft dat ouderen zich welbevinden bij ENA en de zorgmedewerkers samen met hen vorm mogen blijven geven aan waardevolle zorg. Daar wil ik graag vanuit mijn expertise een bijdrage aan blijven leveren.”

Cor Veenstra
“Naast de algemene verantwoordelijkheid, die ieder lid van de RvT heeft, is mijn specifieke aandachtsgebied facilitair, vastgoed en milieu. Mijn werkervaring strekt zich uit in zowel de langdurige zorg als de ziekenhuiszorg. Met een professionele houding en een warm hart voor de zorg, doortastend en kritisch wil ik mijn rol in de RvT blijven vervullen.”

Richard Hald
“Ik mocht in 2017 toetreden tot van de RvT van Zorggroep ENA. Het is mooi om iets in de zorg voor ouderen te betekenen. Ik wil op minder afstand naar de zorg voor ouderen kijken. Binnen de RvT heb de ik aandachtsgebieden IT, integriteit en cultuur. ‘Samen’ is voor mij het belangrijkste. Samen met cliënten, bestuurder, medewerkers, cliëntenraad, OR en collega’s van de RvT iets moois van ENA maken en behouden.”

Lilliane Bovendeert-Bijl
“Sinds 1 januari 2022 ben ik lid van de RvT van Zorggroep ENA. Ik werk in de medisch specialistische zorg als bestuurssecretaris/manager Ondersteunende diensten. Binnen de RvT ligt mijn aandachtsgebied op juridische zaken en HR. Met ‘Samen midden in het leven’ hoop ik dat we met elkaar de uitdagingen van vandaag en morgen kunnen blijven vertalen in kwalitatieve zorg en kwalitatief leven voor onze cliënten en werkplezier voor de medewerkers van ENA.”

Contact: raadvantoezicht@zorggroepena.nl (secretariaat)