Wie zijn wij

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur en de besturing van de organisatie en hoe de instelling haar doelstelling realiseert. Onder de toezichttaken van de Raad van Toezicht vallen goedkeuring op bepaalde trajecten en het financiële reilen en zeilen van de organisatie. Daarnaast houdt de raad zich bezig met advisering en ondersteuning van de dagelijkse leiding. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor strategie, beleid en uitvoering en is eindverantwoordelijk voor de organisatie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur en de hele organisatie en is werkgever van de bestuurder. Klik hier voor de volledige visie op het Toezicht door de Raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen met verschillende aandachtsgebieden: zorginhoudelijk, onderwijs, juridisch, HR, financieel, communicatie. Een van de leden is bindend voorgedragen door de cliëntenraad.

De Raad van Toezicht vergadert minimaal 5 keer per jaar in aanwezigheid van de bestuurder.

De zittingsduur van de leden van de Raad van Toezicht is 4 jaar met mogelijkheid om dit één keer te verlengen. Een uitgebreide toelichting op de rol en taken van de Raad van Toezicht staat beschreven in de statuten van Zorggroep ENA.

De leden van de Raad van Toezicht:

De heer C.E.W. Veenstra (voorzitter)
,,Na vier jaar lid te zijn geweest van de Raad van Toezicht (RvT) mocht ik per januari 2021 Jenny Drost opvolgen als voorzitter. Het is niet alleen een eer maar ook een grote verantwoordelijkheid! Naast de algemene verantwoordelijkheid, die ieder lid van de RvT heeft, is mijn specifieke aandachtsgebied Hospitality en Vastgoed, zeg maar het secundaire proces. Mijn werkervaring strekt zich uit in zowel de langdurige- als de ziekenhuiszorg. De RvT is de werkgever van de bestuurder en in die hoedanigheid zal ik als voorzitter van de RvT regelmatig overleg hebben met de bestuurder van ENA. Ik kijk uit naar een goede periode van samenwerking. Als Zorggroep ENA bevinden wij ons niet in rustig vaarwater, het zal dynamisch blijven!”

De heer R.J. Hald (vicevoorzitter)
,,Ik maak sinds 2017 deel uit van de Raad van Toezicht. In februari heb ik ‘bijgetekend’ voor nog een periode van 4 jaar. Het is mooi om iets in de zorg voor ouderen te betekenen. Ik stond daar al dichtbij met de Seniorentocht Voorthuizen, een 81-jarige moeder die als vrijwilligster binnen Zorggroep ENA actief is en allerlei activiteiten voor ouderen. In het dagelijks leven ben ik Manager Integriteit bij een internationaal opererende organisatie en derhalve is mijn rol binnen de Raad van Toezicht gericht op juridische aspecten maar zeker ook op integriteit en (sociale) veiligheid. ‘Samen’ is voor mij het belangrijkste. Samen met cliënten, bestuurder, beleidsteam, cliëntenraad, OR en collega’s van de Raad iets moois van ENA maken en behouden.”

Mevrouw L.B. Bovendeert
“Sinds 1 januari 2022 maak ik deel uit van de Raad van Toezicht van Zorggroep ENA. Ik ben ruim 10 jaar werkzaam in de zorg (cure) als bestuurssecretaris en leidinggevende in ondersteunende diensten. Mijn aandachtsgebied in de Raad van Toezicht ligt in dit verlengde op juridische zaken en HR. Ik draag de zorg een warm hart toe en heb bewondering voor alle zorgmedewerkers en hun enorme motivatie. Vanuit mijn kennis en ervaring draag ik graag bij om de zorg zo goed en fijn mogelijk te maken voor zorgvrager, zorgverlener en andere betrokkenen.”

De heer C. Hendriks
,,Na een lange loopbaan in de financiële wereld ben ik sinds 2017 interim predikant in de Protestantse Kerk. Van huis uit meegekregen dat je niet voor jezelf leeft maar probeert iets voor een ander te betekenen in de samenleving. Al vele jaren vul ik dat in met toezichthoudende functies. Nu bij Zorggroep ENA en daarnaast bij Timon Jeugdzorg en het Leger des Heils. Vanwege mijn achtergrond is financiën het specifieke aandachtsgebied. Ik heb veel respect en waardering voor onze medewerkers in de zorg die in deze moeilijke tijd iedere dag op hun post zijn.”

Mevrouw K.N. Kolenbrander
,,Het is goed om in deze tijden van heftige veranderingen in de levens van de bewoners en cliënten van Zorggroep ENA mijn kennis en achtergrond in te mogen zetten. Mijn aandachtsveld is kwaliteit van zorg, op het lijf geschreven gezien mijn ervaring als inspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en onafhankelijk onderzoeker van zorgcalamiteiten, voornamelijk in de langdurige zorg. Kwaliteit van de geleverde zorg en cliëntveiligheid staan voorop. Ik werk ook als vrijwilliger bij Nieuw Avondrust, een mooie kennismaking en inwerkperiode.”

Contact: raadvantoezicht@zorggroepena.nl (secretariaat)