Wie zijn wij

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen met verschillende aandachtsgebieden: Zorginhoudelijk, onderwijs, juridisch, financieel, communicatie. Een van de leden is bindend voorgedragen door de Cliëntenraad. De Raad van Toezicht vergadert minimaal 5 keer per jaar met elkaar in aanwezigheid van de bestuurder.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Mevrouw J. Drost (voorzitter)
De heer J. Germs
De heer R. Hald
De heer C. Veenstra
Mevrouw J.A.G.M. van de Wildenberg

De zittingsduur van de leden van de Raad van Toezicht is 4 jaar met mogelijkheid om dit één keer te verlengen. Een uitgebreide toelichting op de rol en taken van de Raad van Toezicht staat beschreven in de statuten van Zorggroep Ena.