Wie zijn wij

Personeelsbezetting

t Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft dat de personeelssamenstelling van de verpleeghuiszorg en woonzorg op de website gepubliceerd moet staan. De personeelssamenstelling op 8 december 2017 is als volgt:

Aantal fte 172,51
Management 2,78
Facilitair cliëntgebonden zorg en welzijn en hoteldiensten) 25,77
Overhead 18,69
Leerlingen 28,62
Stagiaires 3
Zorg (alle niveaus) 96,33
Behandeldienst (inzet behandelaren op basis van SLA met Verpleeghuis Norschoten) 
SOG 1,02
Psycholoog 0,39
Paramedische dienst (diëtist, fysiotherapie, ergotherapie) 0,41
Ziekteverzuim percentage (exclusief zwangerschap) 4,8
Overzicht zorgniveaus (exclusief leerlingen en stagiaires)
Aantal medewerkers zorg 368
Medewerkers algemeen 18
Lager beroepsniveau 3
Middelbaar beroepsniveau 3
Niveau 2 58
Niveau 3 156
Niveau 4 34
Niveau 5 5
Niveau 6 2
Overzicht facilitaire dienstverlening
Niveau 2 0
Niveau 3 8
Niveau 4 2
Middelbare beroepsopleiding 3
Medewerkers algemeen 59
Algemeen Beheer
Medewerkers algemeen 8
Lager beroepsopleiding 1
Middelbare beroepsopleiding 1
Hogere beroepsopleiding 1
Niveau 3 0
Niveau 4 0
Niveau 5 5
Niveau 6 2