Wie zijn wij

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad van Zorggroep ENA vertegenwoordigt de medewerkers en is als zodanig gesprekspartner van de Raad van Bestuur over het beleid van Zorggroep ENA. De OR en de Raad van Bestuur gaan daarbij uit van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

De OR streeft er naar om zo breed mogelijk vertegenwoordigd te zijn vanuit de locaties en diensten. Hiervoor maakt de OR, naast OR-leden, gebruik van een medewerkersplatform dat vanuit de achterban van de OR reageert op vragen vanuit de OR.

Medewerkers die langer in dienst zijn dan 6 maanden zijn van harte welkom om zich voor de verkiezingen verkiesbaar te stellen. De OR organiseert elke 2 jaar verkiezingen waarbij de helft van de leden aftredend is. Op deze manier kan de OR stabiel blijven functioneren. De zittingstermijn is 4 jaar, dit is vast gelegd in het OR-reglement.

Wil je meer weten over de medezeggenschap bij Zorggroep ENA of over de werkzaamheden van de OR? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris via ondernemingsraad@zorggroepena.nl