Wie zijn wij

Cliëntenraad

Per locatie

Zorggroep ENA heeft voor iedere locatie een Cliëntenraad waarin bewoners en/of familie betrokken zijn bij de organisatie van de stichting. Het gaat om zaken die u en medecliënten aangaan. De Cliëntenraad praat en beslist mee en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Onderwerpen die onder meer aan bod komen, zijn: het jaarplan, nieuw- en verbouw, de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en veiligheid.

Centrale Cliëntenraad

Naast de Cliëntenraden op de locaties hebben wij de Centrale Cliëntenraad. Hier bespreken wij onderwerpen, die de organisatie breed aangaan. Denk hierbij aan algemene en beleidszaken betreffende de zorg- en dienstverlening op onze drie locaties zoals begroting, klachtenregeling en kwaliteitsonderzoeken. Al naar gelang het onderwerp heeft de centrale cliëntenraad adviesrecht dan wel verzwaard adviesrecht. In principe geeft de centrale cliëntenraad adviezen over onderwerpen die de locaties waar zorg verleend wordt, betreffen. Ook de lokale cliëntenraad heeft specifieke bevoegdheden die vooral betrekking hebben op zaken die de locatie aangaan, zoals de benoeming van teammanagers die leiding geven aan een locatie.

De centrale Cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale Cliëntenraden:
De heer R. Brand, onafhankelijk voorzitter
De heer E. van den Broek
De heer W. Burgering
De heer P. Kuijt
Mevrouw M. Moons
Mevrouw T. Schutten
Mevrouw W. Vlastuin

De Cliëntenraden zijn te bereiken op het volgende adres:

Zorggroep ENA
t.a.v. Cliëntenraad
Bouwheerstraat 55
3772 AL Barneveld

of via het algemene mailadres van zorggroep ENA: info@zorggroepena.nl.