Wie zijn wij

Cliëntenraad

Cliëntenraad voor iedere locatie

De cliëntenraad geeft een stem aan de cliënten van een zorginstelling. U wilt als cliënt namelijk niet dat er alleen over u wordt beslist. U wilt graag dat uw wensen en behoeften worden gehoord. De cliëntenraad komt op voor uw belangen. Zorginstellingen zijn zelfs wettelijk verplicht vanuit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) om een cliëntenraad in te stellen. Het is daarom erg fijn dat de cliëntenraad invloed kan uitoefenen op het beleid en de uitvoering van een zorginstelling. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De cliëntenraad is het enige orgaan binnen de zorg- en dienstverlening, dat meedenkt vanuit de ervaring van u als cliënt of als vertegenwoordiger.

Zorggroep ENA heeft voor iedere locatie een eigen cliëntenraad. Deze raad houdt zich bezig met de zaken die specifiek voor die locatie gelden. Klik hier voor de algemene informatieflyer van de cliëntenraad.

Nieuw Avondrust
contact: clientenraad-na@zorggroepena.nl
Leden:

Ruimzicht
contact: clientenraad-rz@zorggroepena.nl
leden:
Wim Burgering (voorzitter)
Tineke Schutten-van Wanrooy
Ans Luiten-van Gulik
Elze Lam-van Ginkel
Gerrit de Jong
Wim de Vries

Het Huis in de Wei
contact: clientenraad-hidw@zorggroepena.nl

De cliëntenraden zijn per post te bereiken op het volgende adres:
Zorggroep ENA
t.a.v. Cliëntenraad (noem hier de locatie)
Baron van Nagellstraat 144-146
3771 LL Barneveld

Of telefonisch: 0342 479500 (vraag dan naar de cliëntenraad van de betreffende locatie).

Lid worden van de cliëntenraad
De cliëntenraad is regelmatig op zoek naar betrokken en gemotiveerde mensen die de stem willen zijn van de cliënten. De raad staat open voor deelname van cliënten, familie, naasten of andere betrokkenen met hart voor de zorg. Het hebben van een (familie)betrekking tot Zorggroep ENA is niet nodig.

Vindt u het leuk om zich bezig te houden met:
• Meedenken over nieuwe ontwikkelingen in de zorg
• Meepraten over de kwaliteit van de zorg in een locatie
• Meebeslissen over verbeteringen in het huis, de zorgappartementen en andere voorzieningen voor de cliënten
• Aanspreekpunt zijn voor de cliënten

Neem dan contact op met de cliëntenraad van de betreffende locatie:
Nieuw Avondrust: clientenraad-na@zorggroepena.nl
Ruimzicht: clientenraad-rz@zorggroepena.nl
Het Huis in de Wei: clientenraad-hidw@zorggroepena.nl

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) bestaat uit een vertegenwoordiging van de lokale cliëntenraden. Iedere lokale raad vaardigt twee leden af. De CCR behandelt algemene belangen en zaken die alle locaties aangaan en locatie-overschrijdend zijn. Denk hierbij aan algemene en beleidszaken betreffende de zorg- en dienstverlening zoals begroting, klachtenregeling en kwaliteitsonderzoeken.

De centrale cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale cliëntenraden:
De heer M. Boer, onafhankelijk voorzitter
Mevrouw L. ter Burg
De heer W. Burgering
De heer G. de Jong
De heer P. Kuijt
De heer T. Ruiter
Mevrouw I. Vlastuin

De CCR is te bereiken via het algemene mailadres van Zorggroep ENA: info@zorggroepena.nl of per post:
Zorggroep ENA, t.a.v. Centrale Cliëntenraad, Baron van Nagellstraat 144-146, 3771 LL Barneveld