Wie zijn wij

Beleidsteam

Bestuur Zorggroep ENA

De dagelijkse leiding van Zorggroep ENA is in handen van de bestuurder en haar Beleidsteam (BT). De bestuurder is voorzitter van het Beleidsteam. Het BT ontwikkelt het beleid en voert dit uit.

Tamara de Kroon
Bestuurder

Zij is eindverantwoordelijk voor het gehele beleid van Zorggroep ENA en heeft de specifieke aandachtsgebieden: strategie, PR & Communicatie, kwaliteit, wet- en regelgeving medezeggenschap, stakeholders en juridische zaken.

Email: t.dekroon@zorggroepena.nl

Mieke van Beem
Manager Zorg & Behandeling

Zij is verantwoordelijk voor de zorg- en dienstverlening aan cliënten van Zorggroep ENA die zorg ontvangen en woonachtig in onze verpleeghuizen en aanleunwoningen in de gemeente Barneveld en Scherpenzeel. Ook de dagopvang valt onder haar verantwoordelijkheid.

Email: m.vanbeem@zorggroepena.nl

Jacqueline de Zeeuw
Personeelsadviseur

Zij is verantwoordelijk voor de HRM.

Email: j.dezeeuw@zorggroepena.nl

Lambertus Lankman
Hoofd Economische en Administratieve dienst

Hij is verantwoordelijk voor de administratieve organisatie, interne controle, planning en control, liquiditeiten en (financiële) verantwoording. Hij heeft daarnaast als aandachtsgebied ICT.

Email: l.lankman@zorggroepena.nl