Wie zijn wij

ANBI

Zorggroep Ena, bij het publiek bekend als Zorggroep Ena, is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als donateur van een ANBI mag u uw giften aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Doelstelling Stichting Zorggroep Ena biedt zorg, behandeling, begeleiding, dienstverlening en welzijnsactiviteiten – al dan niet in combinatie met huisvesting of verblijf – aan ouderen in de regio West-Veluwe/Gelderse Vallei. Het doel is de kwaliteit van leven en welbevinden te vergroten onder het motto ‘samen midden in het leven’.

Giften en donaties Donaties, giften en fondsen geven de ruimte om cliënten middelen beschikbaar te stellen of activiteiten te organiseren die anders niet mogelijk waren. Uw financiële bijdrage is van harte welkom en komt altijd volledig ten gunste van onze cliënten.

Zie ook:

ANBI van ANBI van Stichting Vrienden van Woon- en Zorgcentrum “Ruimzicht”

ANBI van Stichting Vrienden van Nieuw Avondrust

Gegevens

Naam: Stichting Zorggroep Ena
Fiscaal nummer: 808162706
KvK nummer 08083453

Contactgegevens:
Postbus 64
3780 BB Voorthuizen
Telefoon: 0342 – 47 95 00
E-mail: info@zorggroepena.nl

Bestuurssamenstelling

Raad van Bestuur:
De heer A. Kiers

Raad van Toezicht:
Mevrouw J. Drost – Voorzitter
Mevrouw J. van den Wilgenburg – Lid
De heer J. Germs – Lid
De heer C.E.W. Veenstra – Lid
De heer R.J. Hald – Lid

Beloningsbeleid:
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden.
De WNT is van toepassing op Zorggroep Ena.
Het bezoldigingsmaximum Zorg- en jeugdhulp klasse II is van toepassing.
Het voor Zorggroep Ena toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 121.000

Jaarverslagen:
Het jaardocument 2015 en de jaarrekening 2015.
Het jaardocument 2016 en de jaarrekening 2016.

Voor de jaarverantwoordingen en het beloningsbeleid verwijzen wij u naar http://www.jaarverslagenzorg.nl