Wie zijn wij

ANBI

Zorggroep ENA, bij het publiek bekend als Zorggroep ENA, is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als donateur van een ANBI mag u uw giften aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Doelstelling Stichting Zorggroep ENA biedt zorg, behandeling, begeleiding, dienstverlening en welzijnsactiviteiten – al dan niet in combinatie met huisvesting of verblijf – aan ouderen in de regio West-Veluwe/Gelderse Vallei. Het doel is de kwaliteit van leven en welbevinden te vergroten onder het motto ‘samen midden in het leven’.

Giften en donaties Donaties, giften en fondsen geven de ruimte om cliënten middelen beschikbaar te stellen of activiteiten te organiseren die anders niet mogelijk waren. Uw financiële bijdrage is van harte welkom en komt altijd volledig ten gunste van onze cliënten.

Gegevens

Naam: Stichting Zorggroep ENA
Fiscaal nummer: 808162706
KvK nummer 08083453

Contactgegevens:
Baron van Nagellstraat 144-146
3771 LL Barneveld
Telefoon: 0342 – 47 95 00
E-mail: info@zorggroepena.nl

Bestuurssamenstelling

Raad van Bestuur:
Mevrouw T. de Kroon

Raad van Toezicht:
De heer C. Hendriks (voorzitter)
Mevrouw K.N. Kolenbrander (vicevoorzitter)
Mevrouw L.B. Bovendeert-Bijl
De heer R.J. Hald
De heer C.E.W. Veenstra

Beloningsbeleid:
De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op Zorggroep ENA. Beloning van bestuurder en toezichthouders valt binnen het bezoldigingsmaximum Zorg- en jeugdhulp klasse III. De verantwoording vindt u in de jaarrekening.
Beloning personeel: conform cao VVT

Beleidsplan en verantwoording

Elk jaar wordt een beleidsplan/kwaliteitsjaarplan opgesteld. Jaarverslag en jaarrekening worden binnen een halfjaar na afloop van het kalenderjaar gepubliceerd.

Zie ook ANBI-formulier van de Belastingdienst.