Wie zijn wij

Kwaliteit

Zorggroep Ena streeft naar tevreden cliënten en veilige zorg. De kwaliteit van zorg en welzijn wordt getoetst door een extern bureau en deze heeft in 2018 geconstateerd dat Zorggroep Ena voldoet aan de kwaliteitsnormen volgens NEN EN 15224. Klik hier voor het certificaat.
Meer informatie over de NEN vindt u op hun eigen website.

Hoe Zorggroep Ena in 2020 aan kwaliteit werkt, is vastgelegd in het Kwaliteitsplan.
De onderwerpen die in het kwaliteitsplan zijn opgenomen vinden hun basis in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
Zorggroep Ena vormt samen met collega-zorginstellingen Norschoten en Neboplus een lerend netwerk met betrekking tot de kwaliteit van zorg.