Wie zijn wij

Kwaliteit

Zorggroep Ena streeft naar tevreden cliënten en veilige zorg. Hoe zij hier in 2018 aan werkt, is vastgelegd in het Kwaliteitsplan.
De onderwerpen die in het kwaliteitsplan zijn opgenomen vinden hun basis in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.