Wie zijn wij

Missie en Visie

Onze missie

Zorggroep ENA biedt zorg, behandeling, begeleiding, dienstverlening en welzijnsactiviteiten – al dan niet in combinatie met huisvesting of verblijf – aan ouderen in de regio West-Veluwe/Gelderse Vallei. Het doel is de kwaliteit van leven en welbevinden te vergroten onder het motto ‘Samen midden in het leven’.

Onze visie

Centraal bij zorggroep ENA staat de ouder wordende mens, die als volwaardig burger en als (participerend) lid van de samenleving ondersteuning nodig heeft bij zijn/haar vragen op het terrein van wonen, welzijn én zorg.

Zorggroep ENA heeft de ambitie om ouderen midden in het leven te laten staan. Daarmee bedoelen wij dat ouderen, ook wanneer zij aangewezen zijn op onze diensten of zorg, hun normale leven zoveel mogelijk voortzetten. Dit heeft consequenties voor de wijze waarop we zorg en diensten verlenen, namelijk cliëntgericht en bewust van de kwaliteit die de zorg en dienstverlening voor de cliënten biedt. Dit geldt ook voor de huisvesting van onze cliënten.

Dit vraagt van de medewerkers een werkhouding die is gericht op het ingaan op vragen en wensen.

Onze kernwaarden

  • Eigen regie: u bepaalt samen met familieleden en/of naasten zelf hoe u wilt wonen, welke zorg u wilt ontvangen en hoe u uw leven wilt  indelen.
  • Aandacht en betrokkenheid: wij zijn betrokken bij het leven van u. Wij gaan met aandacht, respect en geduld om met uw wensen, mogelijkheden en beperkingen.
  • Eerlijk en betrouwbaar: wij maken heldere afspraken onder meer over de zorg die u nodig heeft en de manier waarop u die wilt ontvangen. Wij zijn duidelijk en eerlijk over (on)mogelijkheden.
  • Goede sfeer: door gastvrijheid voorop te stellen, heerst er in onze huizen een goede en ontspannen sfeer, die vriendelijk is.
  • Professioneel: onze medewerkers bieden deskundige zorg. Een veilige leef- en werkomgeving is belangrijk.

De kernwaarden zijn tevens van toepassing op al onze medewerkers in hun samenwerking. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij in hun gedrag uitgaan van bovenstaande kernwaarden.