Wie zijn wij

Inspraak

Wonen in een zorginstelling is voor de meeste mensen een ingrijpende verandering. Voor u waarschijnlijk ook. Uitgangspunt bij zorggroep ENA is dat u zoveel mogelijk midden in het leven blijft staan en daarom zoveel mogelijk uw eigen manier van leven kunt voortzetten. Zorggroep ENA hecht grote waarde aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Uw mening en ideeën hierover zijn voor ons zeer belangrijk.

Wij betrekken u in de dagelijkse praktijk door in onderling overleg en binnen de persoonlijke indicatie de gewenste zorg af te stemmen. Heeft u aanvullende (woon)wensen? Wij kijken altijd samen met u of dit binnen de mogelijkheden valt of dat wij dit (tegen een extra vergoeding) kunnen realiseren.