Welzijn

In verband met het coronavirus zijn alle groepsactiviteiten afgelast

De welzijnsteams organiseren wel kleinschalige activiteiten in de huiskamers waaraan kleine groepjes bewoners kunnen deelnemen met 1,5 meter afstand. Een overzicht van de activiteiten van 8 tot en met 12 juni:

Maandag
Spel
Meer bewegen voor ouderen

Dinsdag
Meer bewegen voor ouderen

Woensdag
Individueel programma
Culinair programma

Donderdag
Muziektherapie
Meer bewegen voor ouderen

Vrijdag
Beauty

Zondag 
Vaderdagattentie

Daarnaast zijn er regelmatig activiteiten ‘op de gang’: ieder bewoner kan meedoen vanuit de deuropening van zijn of haar appartement. Dat werkt heel goed voor bingo, groot ganzenbord of bewegen op muziek.

Spontane initiatieven die buiten voor het huis plaatsvinden zoals optredens, melden we via ons liveblog.

Het Huis in de Wei