Welzijn

De welzijnsteams organiseren activiteiten in de huiskamers en de recreatiezaal.

Het Huis in de Wei