Welzijn

Wijkgerichte activiteiten

Op alle locaties van zorggroep ENA worden wekelijks activiteiten en ontmoetingsmomenten georganiseerd waaraan ook senioren uit de nabije omgeving(kunnen) deelnemen. Zo is er de wekelijkse Jeugd van Toen in Ruimzicht en de Soos in Nieuw Avondrust, georganiseerd voor en door ouderen zelf. Ook de wekelijkse beweeg-, muziek- en creatieve sessies op alle drie de locaties worden veelvuldig bezocht. Er zijn wandelprogramma’s, themamaaltijden, kooravonden, snack- en ijsmiddagen, er is wekelijks een fruit- en viskraam in Nieuw Avondrust. Alles voor de ouderen in en om de locaties.

Samen met Welzijn Barneveld en Stichting Welzijn Ouderen in Scherpenzeel worden allerlei themamiddagen en avonden opgezet voor de ouderen in de locaties en uit de nabije omgeving.

Zorggroep ENA heeft 3 auto’s beschikbaar waarmee ouderen uit de omgeving tegen een geringe vergoeding door vrijwilligers vervoerd kunnen worden als zij mobiliteitsproblemen ervaren.

Wekelijks worden de activiteiten in een nieuwsbrief en op deze website gepubliceerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Nieuw Avondrust:    Edith Waaijenberg –> vrijwilligersNA@zorggroepena.nl

Ruimzicht:              Anette Petersen –> vrijwilligersRZ@zorggroepena.nl

Huis in de Wei:        Geralda Gerritsen –> vrijwilligersHIDW@zorggroepena.nl