Toewijzing aanleunwoning voortaan alleen via zorgorganisatie

Toewijzing aanleunwoning voortaan alleen via zorgorganisatie

29 november 2022

De toewijzing van aanleunwoningen bij de locaties van Zorggroep ENA is gewijzigd. Voorheen werden aanleunwoningen toegewezen via huiswaarts.nu of op voordracht van Zorggroep ENA zelf. Nu wijst Zorggroep ENA de aanleunwoningen alleen nog maar zelf toe aan mensen. Op deze manier komen alle aanleunwoningen toe aan diegenen voor wie ze bedoeld zijn: mensen met een zorgvraag.

Aanleunwoningen zijn bedoeld voor mensen die nog zelfstandig kunnen wonen maar wel regelmatig zorg aan huis nodig hebben. Deze zorg wordt verleend door het aangrenzende verpleeghuis. Ook kan gebruik gemaakt worden van de dienstverlening van het huis zoals maaltijden en activiteiten. De aanleunwoning is een huurwoning die is aangepast aan de wensen en behoeften van senioren.

Bij Zorggroep ENA
Iedere locatie van Zorggroep ENA voorziet in aanleunwoningen. Zorg en dienstverlening worden gegeven door het Zorg Thuis team.  Locatie Nieuw Avondrust in Voorthuizen heeft 43 aanleunwoningen, locatie Ruimzicht in Barneveld heeft 23 aanleunwoningen, locatie Het Huis in de Wei in Scherpenzeel heeft 21 aanleunwoningen.

Inschrijven
Wie in aanmerking wil komen voor een aanleunwoning, neemt rechtstreeks contact op met Zorggroep ENA. Dat contact loopt via Klantadvies en -bemiddeling. Inschrijven bij een woningstichting is niet meer nodig.

Meer nieuws