Persbericht – Zorggroep ENA past aanbod Thuiszorg aan

Persbericht – Zorggroep ENA past aanbod Thuiszorg aan

Barneveld, 28 januari 2020

De ouderenzorg in Nederland wordt steeds complexer. Mensen worden ouder en blijven langer thuis wonen. Zorggroep ENA uit Barneveld bemerkt een toename van zware intramurale zorg. De zorggroep speelde daar de afgelopen jaren al op in door te groeien van verzorgingshuis naar een organisatie die professionele verpleeghuiszorg levert. Onder de zorggroep vallen drie verpleeghuizen: Ruimzicht (Barneveld), Nieuw Avondrust (Voorthuizen) en Het Huis in de Wei (Scherpenzeel) en een unit Thuiszorg. Met het oog op 2020 heeft het bestuur van zorggroep ENA haar dienstverlening opnieuw onder de loep genomen. Dat resulteert in het besluit dat de zorggroep zich meer gaat concentreren op de verpleeghuiszorg en op de zwaardere zorg voor cliënten die nog zelfstandig kunnen wonen in de aanleunwoningen.

De Thuiszorg is een relatief kleine dienst binnen zorggroep ENA. Om recht te doen aan de zorgbehoeften van haar cliënten gaat zorggroep ENA de Thuiszorg anders inrichten. Dit besluit houdt in dat ENA de zorg voor haar cliënten die ‘niet onder het dak’ wonen van een van de drie verpleeghuizen, gaat onderbrengen bij andere thuiszorgorganisaties in de regio. De nieuwe zorgpartners zijn: HDS Zorg, Icare en Buurtzorg. Zij staan klaar om de zorg in de wijk van ENA over te nemen. ENA blijft wel de zwaardere zorg bieden aan haar cliënten in de aanleunwoningen.

De Thuiszorgteams zijn in een speciale bijeenkomst op de hoogte gebracht van de veranderingen. De cliënten die niet onder het dak van zorggroep ENA wonen, hebben een brief gekregen waarin de veranderingen zijn uitgelegd. Het besluit over de Thuiszorg heeft geen invloed op de werkgelegenheid. Dit komt omdat ENA in de Thuiszorg veel inleenkrachten aan het werk heeft. Binnen de zorggroep is voldoende werkgelegenheid om eigen Thuiszorgmedewerkers aan het werk te zetten met behoud van functie.

Meer nieuws