Persbericht – Zorggroep Ena gaat in zee met Novicare

Persbericht – Zorggroep Ena gaat in zee met Novicare

De bewoners in onze huizen, Nieuw Avondrust, Huis in de Wei en Ruimzicht, hebben nogal eens te maken met gespecialiseerde zorgverleners. Dan kunt u denken aan een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog, een diëtist, een ergotherapeut, een logopedist of een fysiotherapeut.

Omdat Zorggroep Ena niet al deze specialisten dagelijks ‘in huis’ kan hebben, werd voor deze behandelingen samengewerkt met Zorgorganisatie Norschoten.

Nu echter de huizen meer en meer veranderen van verzorgingshuis naar verpleeghuis zullen we gezien de zwaardere en specialistische zorg meer ondersteuning nodig hebben van (specialistische) behandelaren voor 24 uur per dag en 7 dagen per week.

Per 1 oktober 2019 zal daarom, in goed overleg, aan de samenwerking met Zorgorganisatie Norschoten een einde komen. Vanaf die datum werkt Zorggroep Ena samen met Novicare. Deze organisatie organiseert voor verpleeg- en verzorgingshuizen de (para)medische zorg, 24 uur per dag / 7 dagen per week.

Zorgorganisatie Norschoten en haar Behandelaren willen graag de cliënten, de medewerkers van Zorggroep Ena en alle samenwerkende partijen danken voor het vertrouwen dat zij hebben gekregen en voor de plezierige en constructieve samenwerking in de afgelopen jaren.

Novicare is al een bekende partner voor Zorggroep Ena en beide partijen zien uit naar een vruchtbare samenwerking. Uiteraard is de Cliëntenraad van Zorggroep Ena bij de besluitvorming betrokken geweest. Zij heeft de overgang naar een nieuwe behandelpartner positief ondersteund.

Inmiddels hebben de cliënten en medewerkers hierover al per brief uitleg gekregen.

Voor nadere informatie: Mieke van Beem, Manager Zorg & Behandeling, m.vanbeem@zorgroepena.nl

Meer nieuws