Nieuw Eerstelijnsverblijf open

Nieuw Eerstelijnsverblijf open

Zorggroep ENA opende woensdag 2 oktober officieel het Eerstelijnsverblijf (ELV) De Maat. Mevrouw Koster en wethouder Hans van Daalen van de gemeente Barneveld knipten het lint door bij de ingang van de afdeling. Het ELV is bedoeld voor tijdelijke verpleeghuiszorg, bijvoorbeeld na een operatie. ELV De Maat is een aparte afdeling op de locatie Nieuw Avondrust in Voorthuizen. De afdeling telt elf kamers, voorzien van eigen sanitair en keukenblok.

Een opname op het ELV is altijd tijdelijk en voor maximaal drie maanden. Het doel is dat cliënten na de opname weer naar huis gaan of doorstromen naar een andere zorgvorm binnen zorggroep ENA. Wie is opgenomen op de ELV maakt gebruik van alle zorg en faciliteiten binnen Zorggroep ENA. De zorg wordt met iedere cliënt persoonlijk afgestemd, in samenspraak met mantelzorgers en behandeld arts. Daarnaast kan iedere cliënt deelnemen aan alle activiteiten die het welzijnsteam organiseert in Nieuw Avondrust.

 

 

 

 

 

 

Meer nieuws