Milieubeleid zorggroep ENA

Zorggroep ENA werkt aan een schoner milieu. Ook de zorg moet verduurzamen en daarvoor gaat ENA de komende tijd maatregelen nemen. Daarvoor is een Milieumeerjarenplan opgesteld. We streven naar het afsluiten van een Green Deal met de Rijksoverheid. Dit alles staat beschreven in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)-beleid.

MVO-beleid in het kort

De volgende punten worden beschreven in het MVO-beleid:

 • De aanleiding tot het opstellen van het MVO-beleid. Hierin komt onder andere aan het licht waar Green Deal voor staat. Zij richten zich namelijk op 4 doelen:
  1. Klimaatverandering: het terugdringen van de CO2-uitstoot
  2. Zuinig zijn met grondstoffen: circulair werken
  3. Schoon water: medicijnresten uit het afvalwater
  4. Een gezond makende leef- en verblijfsomgeving voor cliënten en zorgmedewerkers.
 • De doelstellingen voor duurzaamheid en milieu. Hierin komt onder andere aan het licht wat Zorggroep ENA wilt bereiken. De concrete doelstellingen zijn dan ook:
  1. Bronzen certificering van Milieuthermometer Zorg voor locatie Huis in de Wei in Scherpenzeel in 2019
  2. Bronzen certificering van Milieuthermometer Zorg voor locatie Ruimzicht in Barneveld en Nieuw Avondrust in Voorthuizen in 2020
  3. De bronzen certificaten opwaarderen naar zilver en een bronzen certificering behalen voor locatie Bouwheerstraat in Barneveld in 2021
  4. Stichting Zorggroep ENA streeft ernaar de CO2-uitstoot per bed/m2/fte ieder jaar met 5% te verlagen om te komen tot 49% reductie in 2030 en 100% reductie in 2050
  5. Opstellen van een CO2 reductieplan, hierin zijn de doelstellingen ten aanzien van het verlagen van de CO2 footprint voor de periode tot 2030 en tot 2050 uitgelegd.
 • De resultaten van de nulmeting/ huidige stand van zaken. Hierin worden de eisen voor de certificering besproken en worden de footprints van de verschillende locaties getoond.
 • De werkwijze om dit beleid uit te voeren. Hierin wordt beschreven hoe er te werk is gegaan om te voldoen aan alle eisen voor de certificering.
 • De speerpunten. Hierin wordt beschreven welke extra punten er zijn gekozen en binnen welke thema’s deze liggen. Daarbij wordt toelichting gegeven.
 • De financiële aspecten. De financiële middelen die hiervoor zijn begroot.

Lees hier het complete MVO-beleid.

Parkeerbeleid

Zorggroep ENA streeft er naar het fiets- en OV-gebruik te stimuleren. Meer hierover is te lezen in ons parkeerbeleid. Dit is te vinden onder het kopje contact.

Bronzen certificaat Green Deal

Wij hebben voor locatie Het Huis in de Wei de Green Deal certificering brons behaald!
Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van energie, voedsel en grondstoffen. Green Deal is een goed middel om te verduurzamen in de zorg. Deze Green Deal certificering heeft verschillende niveaus, namelijk brons, zilver en goud. Wanneer goud is behaald, zal een officieel nationaal keurmerk toegekend worden.

Om deze certificering te behalen, moesten wij bewijzen dat wij aan 43 verplichte eisen en 12 optionele eisen voldoen. Dit wordt getoetst aan de hand van documenten en een audit op locatie. Jaarlijks zal er een controle plaatsvinden waarin wordt gekeken of we blijven voldoen aan de gestelde eisen.

We gaan ook aan de slag voor de bronzen certificering voor de locaties Ruimzicht en Nieuw Avondrust. Het streven is om deze dit jaar te behalen. Volgend jaar zullen we alle drie de locaties upgraden naar een zilveren certificering en zal de locatie ‘Bouwheerstraat’ ook gaan voor een bronzen certificering.

Footprint locaties Zorggroep ENA

Totale CO2 verbruik met compensatie in 2020:

CO2 verbruik met compensatie per m2 in 2020:

 

 

 

Milieubeleid zorggroep ENA