Deuren verpleeghuizen gesloten voor bezoek

Deuren verpleeghuizen gesloten voor bezoek

Zorggroep ENA heeft op donderdag 19 maart 2020 om 20:00 uur haar drie verpleeghuizen volledig afgesloten voor bezoek. Dat betreft Het Huis in de Wei in Scherpenzeel, Ruimzicht in Barneveld en Nieuw Avondrust in Voorthuizen. De sluiting is tot nader order.

Bezoek aan cliënten in onze huizen is helaas niet meer toegestaan. De drie locaties zijn alleen nog open voor medewerkers en vrijwilligers. (Para)medisch personeel van buiten de Zorggroep heeft ook nog toegang, na melding bij de voordeur van de locaties. Een uitzondering wordt gemaakt voor naasten van cliënten in de terminale levensfase. Zij overleggen met de afdeling.

-> Aanleunwoningen: de cliënten van de aanleunwoningen mogen de hoofdingang niet meer gebruiken. Zij zijn geïnformeerd dat zij een andere ingang moeten gebruiken.

-> Nieuwe opnames: Zorggroep ENA voert momenteel een zeer terughoudend beleid met betrekking tot nieuwe opnames. Er worden in principe geen nieuwe cliënten meer opgenomen.

-> Dagopvang op alle locaties is vanaf dinsdag 17 maart GESLOTEN.

-> Activiteiten op alle locaties zijn gestopt. Dit geldt ook voor alle kleine samenkomsten als verjaardagen, condoleances en vergaderingen.

Kabinetsbesluit
De directie van Zorggroep ENA volgt hiermee het advies van de specialisten ouderengeneeskunde. Ook het kabinet kondigde donderdagavond de maatregel af dat alle verpleeghuizen voor bezoek worden gesloten. We nemen deze ingrijpende maatregel om hiermee zo lang mogelijk het coronavirus buiten de deuren van de verpleeghuizen te houden. Tot nu toe is er nog geen besmetting binnen de muren van de huizen geconstateerd en dat hopen we zo lang mogelijk zo te houden. Bestuurder Arjan Kiers zegt hierover: ,,We willen tijdig ingrijpen en niet afwachten tot het coronavirus ‘binnen’ is. We hebben geleerd van de situatie in Brabant en Limburg dat we met deze maatregel mogelijk de kans op besmetting voor cliënten en medewerkers kunnen beperken.”

Zorggroep ENA heeft de zorg voor de meest kwetsbare groep in de samenleving: ouderen met veelal onderliggende gezondheidsproblemen. In de drie huizen wonen momenteel 200 cliënten. Daarnaast is de zorggroep verantwoordelijk voor de gezondheid van 420 medewerkers en 400 vrijwilligers. Ook voor hen is het heel belangrijk dat de huizen zo lang mogelijk ‘onbesmet’ zijn.

Zwaar besluit. Het doet pijn
,,Voor de naasten is dit een heel zwaar besluit. Dat realiseren we ons. Het doet pijn, niemand wil dit”, benadrukt Kiers. ,,Persoonlijke contacten worden op een hele bizarre manier afgesneden door een gevaarlijk virus. Het overkomt ons en we vechten er met z’n allen keihard tegen. Onze gedachten gaan uit naar onze bewoners en naar hun familieleden en naaste contacten. We doen binnen de muren van ENA ons best om het voor onze bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. De welzijnscoaches hebben een aangepast activiteitenprogramma ontwikkeld waarmee de bewoners individueel aan de slag kunnen.”

De directie verbindt nog geen einddatum aan de sluiting. Het speciale corona-crisisteam van Zorggroep ENA overlegt dagelijks en monitort de genomen maatregelen en past deze aan waar dat noodzakelijk is.

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons centrum voor klantadvies: 0342–479572 of mail naar klantadviesenbemiddeling@zorggroepena.nl Onze medewerkers zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 16:00 uur. Let op: in juli en augustus bereikbaar van 8:30 tot 13:00 uur (maandag t/m vrijdag)!

Meer nieuws