Kwaliteitsjaarverslag 2020

Kwaliteitsjaarverslag 2020

Zorggroep ENA legt verantwoording af over het uitgevoerde beleid in de vorm van het kwaliteitsjaarjaarverslag. De vier ambities uit het meerjarenbeleidsplan vormen de rode draad van het document.

In het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 staan de missie, visie, kernwaarden van Zorggroep ENA verwoord. Op basis van de interne en externe analyse is het kompas voor Zorggroep ENA vastgesteld in tijden van grote veranderingen in de ouderenzorg. Met opzet is het woord “Kompas” gekozen omdat dit meer de richting van ontwikkeling van de organisatie aangeeft dan het exacte eindpunt.

De ambities van de Zorggroep ENA zijn samengevat in een viertal punten:

Optimale klanttevredenheid bewerkstelligen
Een inspirerende werkgever zijn.
Een financieel gezonde organisatie blijven.
Een aantrekkelijke, betrouwbare partner zijn.

Bekijk hier het Kwaliteitsjaarverslag 2020