Bronzen certificaat Green Deal voor Het Huis in de Wei

Bronzen certificaat Green Deal voor Het Huis in de Wei

Zorggroep ENA heeft voor de locatie Het Huis in de Wei de Green Deal certificering brons behaald!  Met dit certificaat is een eerste belangrijke stap gezet in de vergroening van de huizen. De afgelopen maanden is veel tijd besteed aan de toetsing ten behoeve van de certificering. Om het bronzen certificaat te behalen, moest het projectteam bewijzen dat de locatie aan 43 verplichte eisen (verdeeld over achttien thema’s op het gebied van energie, afval, catering & voeding en reiniging) en twaalf optionele eisen voldoet.

Zo heeft ENA de voedselverspilling in de huizen inmiddels onder de tien procent gebracht waar dit landelijk veelal nog op 40 procent zit. Ook wordt er bij de inkoop gekeken naar de aanschaf van duurzame en milieuvriendelijke materialen. Tot slot worden de medewerkers aangespoord bewust bezig te zijn met het milieu. De toetsing werd gedaan aan de hand van documenten en een audit op locatie. Jaarlijks zal er een controle plaatsvinden waarin wordt gekeken of we blijvend voldoen aan de gestelde eisen.

Zorggroep ENA werkt aan een schoner milieu. Daarvoor hebben we een milieubeleid met een milieumeerjarenplan opgesteld. Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van energie, voedsel en grondstoffen. Om verduurzaming in de zorg te versnellen nam MilieuPlatformZorg het initiatief voor de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’. Deze deal heeft vanaf 2015 veel in beweging gebracht.

Voor dit jaar is het streven om ook voor de andere twee locaties, Ruimzicht en Nieuw Avondrust, een bronzen certificaat te halen. Volgend jaar is het doel de drie locaties te upgraden naar een zilveren certificering en zal de overheadlocatie ‘Bouwheerstraat’ ook gaan voor een bronzen certificering.

Meer nieuws